Industrial

Makmal dan Rumah Sembelih, UPM Kampus

Proposed Warehouse, Jln Demak Laut

Lembaga Lada Malaysia (LAB)

Lembaga Lada Malaysia (Warehouse)

Taiyo Yuden

Bintulu Shorebase, Bintulu

Proposed Pusat Maklumat dan Penyelidikan Perikanan, Rambungan

Bulking Tank Tg. Manis